Home / CẬP NHẬT LUẬT THUẾ

CẬP NHẬT LUẬT THUẾ

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất. Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa; hoạt …

Chi tiết...

Thông tư số: 92/2015/TT-BTC

  BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 92/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN …

Chi tiết...

Các khoản chi có tính chất phúc lợi

              Các khoản có tính chất phúc lợi là khoản lợi ích vật chất NLĐ nhận được ngoài những khoản lương thưởng đã thỏa thuận nhằm hỗ trợ về đời sống cho NLĐ. Các khoản chi có tính chất phúc lợi gồm có: + Chi …

Chi tiết...

Các Khoản thu nhập miễn thuế TNDN

           Có 11 khoản thu nhập được Miễn thuế TNDN được quy định tại Điều 8 của TT 78/2014/TT-BTC. Nhưng có 2 khoản thu nhập miến thuế đã đươc sử đổ, bổ sung tại điều số 3 và điều 4 của TT 151/2014/TT-BTC.  Dưới đây Kế Toán Misa sẽ tổng hợp các …

Chi tiết...