Home / CẬP NHẬT LUẬT THUẾ / HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất. Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa; hoạt …

Chi tiết...