Home / CẬP NHẬT LUẬT THUẾ / LUẬT THUẾ TNDN

LUẬT THUẾ TNDN

Các khoản chi có tính chất phúc lợi

              Các khoản có tính chất phúc lợi là khoản lợi ích vật chất NLĐ nhận được ngoài những khoản lương thưởng đã thỏa thuận nhằm hỗ trợ về đời sống cho NLĐ. Các khoản chi có tính chất phúc lợi gồm có: + Chi …

Chi tiết...

Các Khoản thu nhập miễn thuế TNDN

           Có 11 khoản thu nhập được Miễn thuế TNDN được quy định tại Điều 8 của TT 78/2014/TT-BTC. Nhưng có 2 khoản thu nhập miến thuế đã đươc sử đổ, bổ sung tại điều số 3 và điều 4 của TT 151/2014/TT-BTC.  Dưới đây Kế Toán Misa sẽ tổng hợp các …

Chi tiết...